Tylko online

Pojemnik antybakteryjny NANO BOX 30L z rączką

Nowy produkt

Praktyczny antybakteryjny  pojemnik o pojemności 30 litrów,

Pudełka Nanobox mają zasto­so­wa­nie rów­nież w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach medycz­nych, gdzie higiena jest trak­to­wana prio­ry­te­towo, a w któ­rych doce­niono sku­tecz­ność w aktyw­nym zwal­cza­niu wiru­sów, grzy­bów i bak­te­rii, a w szcze­gól­no­ści E.coli.

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

dostępne

39,00 zł brutto

Do listy życzeń

Więcej informacji

Nanobox, dzięki cząst­kom mikrosre­bra w całym pojem­niku oraz klip­sach i rącz­kach, pozwala na więk­sze bez­pie­czeń­stwo, więk­szą świe­żość i czy­stość w codzien­nym życiu. Antybakteryjne wła­ści­wo­ści mikro­czą­stek sre­bra dosko­nale spraw­dzają się w miej­scach publicz­nych, jak przed­szkola szkoły oraz wyż­sze uczel­nie itp.

Pudełka Nanobox mają zasto­so­wa­nie rów­nież w szpi­ta­lach i innych pla­ców­kach medycz­nych, gdzie higiena jest trak­to­wana prio­ry­te­towo, a w któ­rych doce­niono sku­tecz­ność w aktyw­nym zwal­cza­niu wiru­sów, grzy­bów i bak­te­rii, a w szcze­gól­no­ści E.coli.

Pojemność: 30 l

Wysokość: 35 cm

Długość: 39 cm

Szerokość: 29 cm

Produkty powiązane